Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - aprilie)* 2019 (ianuarie - aprilie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL6 8144 2222 5937 8365 2762 559
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR9166784999154938
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII10510231178828
3. SERVICII DE TRANSPORT2 0208551 1662 4351 0411 395
    Transport maritim4361-1785107-22
        pasageri000000
        mărfuri2753-273870-33
        altele1579483811
    Transport aerian183226-44190274-83
        pasageri97183-87101226-125
        mărfuri1613419172
        altele692939713139
    Transport rutier1 6404351 2051 9675101 458
        pasageri114818414
        mărfuri1 5983531 2461 9124211 491
        altele3279-473785-49
    Transport feroviar4548-24962-13
        pasageri01-1010
        mărfuri424014656-9
        altele26-205-4
    Transport pe canale navigabile interne231410341420
        pasageri000000
        mărfuri841751
        altele159627920
    Servicii de transport prin conducte2402425025
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri504440
    Alte servicii auxiliare de transport2632-640347
    Servicii poştale şi de curierat3440-740383
4. TURISM/ CĂLĂTORII6301 017-3876681 216-547
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1442411916529137
    Servicii de construcţii în străinătate1251011414912138
    Servicii de construcţii în România191551717-1
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1286-742190-69
7. SERVICII FINANCIARE1255273945538
    Servicii financiare directe1025053765025
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2322018714
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE24259-23425251-226
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 3856127741 619764855
    Servicii de telecomunicaţii2561797728320381
    Servicii informatice9623695921 152501650
    Servicii informaţionale1656110518461124
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 4351 1243101 6661 63134
    Servicii de cercetare-dezvoltare7690-1482484-402
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială644427218760450311
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice403279124500290211
            Servicii juridice26197291910
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală953164994753
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice28223053373224147
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice24114894260159101
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri715608106821697124
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice376181194399198200
            Servicii de arhitectură401422
            Servicii de inginerie2054516121057153
            Servicii ştiinţifice şi tehnice1661353118514044
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1349-362841-13
        Leasing operaţional1564-502077-57
        Servicii comerciale10376271307851
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte210239-30246302-56
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1923-62432-7
    Servicii audio-vizuale48-558-2
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale151601823-5
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE020826-17

*) Date revizuite
**) Date provizorii