Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - iulie)* 2020 (ianuarie - iulie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL15 04710 3174 73113 3278 1755 151
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 764981 6661 439851 354
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2171694819615740
3. SERVICII DE TRANSPORT4 6192 0592 5603 7231 5202 201
    Transport maritim151186-35106147-39
        pasageri000010
        mărfuri69124-5655109-54
        altele806218523715
    Transport aerian481671-191209334-124
        pasageri312565-25580234-155
        mărfuri383634456-11
        altele1316961854443
    Transport rutier3 6559342 7193 0897552 334
        pasageri3272714014
        mărfuri3 5567682 7893 0066232 384
        altele67160-9567131-66
    Transport feroviar93104-127885-9
        pasageri100000
        mărfuri8793-57580-4
        altele210-807-5
    Transport pe canale navigabile interne532629512823
        pasageri000000
        mărfuri121111016-4
        altele411428411428
    Servicii de transport prin conducte4304323167
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri47-2670
    Alte servicii auxiliare de transport7669883777
    Servicii poştale şi de curierat6166-276761
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 6072 953-1 3457131 665-949
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2984225624833217
    Servicii de construcţii în străinătate2751925623619217
    Servicii de construcţii în România262321314-3
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII43145-10362131-68
7. SERVICII FINANCIARE182102761859096
    Servicii financiare directe14791561547973
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)321222331122
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE47470-42070436-367
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 0671 4001 6673 4491 5211 927
    Servicii de telecomunicaţii494363131445288157
    Servicii informatice2 2319141 3152 5871 0971 490
    Servicii informaţionale343122220417136280
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 1442 7693733 1822 470711
    Servicii de cercetare-dezvoltare168490-32324420734
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 3928285651 294831464
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice952538413840545295
            Servicii juridice772849612734
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1726810416460103
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice703445258614456157
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice442291152455286170
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 5831 4521331 6461 432214
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice787369419793341451
            Servicii de arhitectură644030
            Servicii de inginerie4159731840875333
            Servicii ştiinţifice şi tehnice36326996382262120
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier5577-221012675
        Leasing operaţional37147-11038119-82
        Servicii comerciale2311815024317173
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte473677-204471776-302
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE4161-19473313
    Servicii audio-vizuale815-679-2
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale3347-13402315
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1547-311334-21

*) Date revizuite
**) Date provizorii