Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - martie)* 2020 (ianuarie - martie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL6 0164 2081 8105 3293 4801 849
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR7544071555425529
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII8867211128329
3. SERVICII DE TRANSPORT1 8517831 0681 395571824
    Transport maritim6683-177185-13
        pasageri000000
        mărfuri2953-252949-21
        altele3830842348
    Transport aerian143203-60105127-22
        pasageri76167-915196-44
        mărfuri141311617-1
        altele532329391622
    Transport rutier1 4963861 1101 069238833
        pasageri14311834
        mărfuri1 4543181 1361 046192853
        altele2864-371742-25
    Transport feroviar3747-103947-8
        pasageri000000
        mărfuri3543-73742-5
        altele04-303-3
    Transport pe canale navigabile interne261016241012
        pasageri000000
        mărfuri541660
        altele2171618313
    Servicii de transport prin conducte1901921021
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri330330
    Alte servicii auxiliare de transport3126633333
    Servicii poştale şi de curierat3028331301
4. TURISM/ CĂLĂTORII5751 127-550529995-466
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1252210313525109
    Servicii de construcţii în străinătate112710512711117
    Servicii de construcţii în România1315-2816-8
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1776-582347-22
7. SERVICII FINANCIARE683928784237
    Servicii financiare directe553717654026
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)1331012312
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE19189-17128215-187
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 2265746521 453656797
    Servicii de telecomunicaţii2101525820014258
    Servicii informatice8773775001 080447632
    Servicii informaţionale139459517467107
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 2651 24619969774194
    Servicii de cercetare-dezvoltare63382-3185460-5
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială573339237421256163
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice378220159287166121
            Servicii juridice221481789
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală743738691851
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice28317011320114061
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice195118781339043
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri62852610249445937
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice299150149266102164
            Servicii de arhitectură321110
            Servicii de inginerie1574211314327117
            Servicii ştiinţifice şi tehnice140106341217448
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier2229-721174
        Leasing operaţional1660-44943-33
        Servicii comerciale99593965579
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte194229-35132242-110
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1925-6452618
    Servicii audio-vizuale46-224620
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale1518-41820-1
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE621-14621-15

*) Date revizuite
**) Date provizorii