Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie)* 2020 (ianuarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL1 8821 2226612 1351 451684
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2311321923513222
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2522330237
3. SERVICII DE TRANSPORT572247324643301342
    Transport maritim1929-101927-8
        pasageri---000
        mărfuri819-11818-9
        altele111011191
    Transport aerian4867-1985119-34
        pasageri2656-3058101-42
        mărfuri44069-3
        altele18810211011
    Transport rutier452116337491119372
        pasageri514514
        mărfuri4389734147799378
        altele1018-91020-10
    Transport feroviar1315-213130
        pasageri000000
        mărfuri1213012120
        altele02-211-1
    Transport pe canale navigabile interne835734
        pasageri000000
        mărfuri110220
        altele725524
    Servicii de transport prin conducte707707
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri110110
    Alte servicii auxiliare de transport10831191
    Servicii poştale şi de curierat14104991
4. TURISM/ CĂLĂTORII211368-156262432-170
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3352840535
    Servicii de construcţii în străinătate3122936334
    Servicii de construcţii în România23-1321
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII310-6513-8
7. SERVICII FINANCIARE27189261511
    Servicii financiare directe2018221148
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)716414
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE863-56867-58
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE397188209440213227
    Servicii de telecomunicaţii665511685414
    Servicii informatice282119163322140182
    Servicii informaţionale491535502030
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3672749343635482
    Servicii de cercetare-dezvoltare1826-82324-1
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1601006118312162
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice10265381258243
            Servicii juridice743835
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală301317301119
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice664818876819
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice583523583819
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1891484023021021
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice9145451134866
            Servicii de arhitectură110110
            Servicii de inginerie481137571344
            Servicii ştiinţifice şi tehnice42349563422
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier34-1511-6
        Leasing operaţional520-15519-14
        Servicii comerciale30201033267
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte6060174106-32
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE67-178-1
    Servicii audio-vizuale12-1220
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale55056-1
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE27-527-5

*) Date revizuite
**) Date provizorii