Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie)* 2021 (ianuarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL1 9991 4495501 9101 135775
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2191320620611196
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII26225301911
3. SERVICII DE TRANSPORT575275299569254315
    Transport maritim1828-91822-4
        pasageri000000
        mărfuri1018-8916-7
        altele910-1963
    Transport aerian4989-393678-42
        pasageri2477-541771-54
        mărfuri441440
        altele2181416412
    Transport rutier462117345466114352
        pasageri303303
        mărfuri4489835045293359
        altele1118-71121-10
    Transport feroviar914-515132
        pasageri000000
        mărfuri913-415122
        altele01-1010
    Transport pe canale navigabile interne752633
        pasageri000000
        mărfuri13-1210
        altele624523
    Servicii de transport prin conducte32135-2
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri110110
    Alte servicii auxiliare de transport910-112103
    Servicii poştale şi de curierat151051293
4. TURISM/ CĂLĂTORII226469-24499180-81
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3352844638
    Servicii de construcţii în străinătate3113042339
    Servicii de construcţii în România24-323-1
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII812-4611-4
7. SERVICII FINANCIARE321121251313
    Servicii financiare directe281018221112
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)413321
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1378-651075-64
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE466227238483237246
    Servicii de telecomunicaţii694425654520
    Servicii informatice344167177356172184
    Servicii informaţionale531636611942
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI39532768428322106
    Servicii de cercetare-dezvoltare3232031310
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1631125218411767
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice10370331207446
            Servicii juridice743945
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală2291324816
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice745716876324
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice604219644321
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2001831721317439
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice11138731114269
            Servicii de arhitectură000000
            Servicii de inginerie61952561344
            Servicii ştiinţifice şi tehnice502822542925
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier46-2440
        Leasing operaţional421-17416-12
        Servicii comerciale2727132239
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte5391-386189-28
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE46-2642
    Servicii audio-vizuale01-1211
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale44-1431
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE35-225-3

*) Date revizuite
**) Date provizorii