Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - mai)* 2022 (ianuarie - mai)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL10 1566 6833 47112 9799 0023 976
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR976709061 186701 117
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII124942916411054
3. SERVICII DE TRANSPORT2 9221 2941 6273 5561 6371 917
    Transport maritim108153-46141280-137
        pasageri505806
        mărfuri53125-7372247-174
        altele513022613229
    Transport aerian135314-179188386-199
        pasageri39262-22241339-299
        mărfuri3234-236361
        altele6320451101299
    Transport rutier2 4566381 8172 9307122 217
        pasageri1119815
        mărfuri2 3895111 8802 8485662 283
        altele55126-7071144-72
    Transport feroviar6764489854
        pasageri000100
        mărfuri63585805822
        altele56-1627-19
    Transport pe canale navigabile interne32266402613
        pasageri010000
        mărfuri718-101018-6
        altele23616271019
    Servicii de transport prin conducte100921119
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1001111-1
    Alte servicii auxiliare de transport66615846915
    Servicii poştale şi de curierat4534115469-14
4. TURISM/ CĂLĂTORII6641 314-6491 4042 560-1 157
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2083017829130262
    Servicii de construcţii în străinătate2011718628421264
    Servicii de construcţii în România614-8980
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII27121-9525200-173
7. SERVICII FINANCIARE148178-32149175-26
    Servicii financiare directe11963571387662
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)28115-881099-85
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE28381-35335334-299
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 5741 1081 4663 2861 3011 987
    Servicii de telecomunicaţii29419599381255127
    Servicii informatice1 9137701 1412 4368741 563
    Servicii informaţionale368143226469172298
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2 4482 0483992 8222 538286
    Servicii de cercetare-dezvoltare323191132303139165
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială9316332961 080750329
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice573385186699445255
            Servicii juridice491238491434
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1204575834933
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice40332873565380187
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice35824910938030673
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 1941 223-301 4401 648-208
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice509285225565340226
            Servicii de arhitectură25-224-1
            Servicii de inginerie1851107623414391
            Servicii ştiinţifice şi tehnice321170150330192137
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier2947-1734134-104
        Leasing operaţional27101-732492-69
        Servicii comerciale21215953280173107
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte415632-216539909-369
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE271611452124
    Servicii audio-vizuale104721020
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale1613423194
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1326-141429-15

*) Date revizuite
**) Date provizorii