Măsurile macroprudențiale adoptate de BNR pe linia implementării amortizoarelor de capital


Potrivit art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, amortizoarele de capital pot fi impuse de Banca Naţională a României, la recomandarea structurii interinstituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar. Până la operaţionalizarea acestei structuri, recomandările au fost adoptate de Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară (CNSF).

La data de 20 martie 2017, a fost înființat Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM), atribuțiile CNSF în domeniul stabilității financiare și al politicilor macroprudențiale, precum și cele referitoare la gestionarea crizelor financiare fiind preluate de această entitate nou creată. Recomandările cu privire la implementarea politicii macroprudențiale au fost astfel transferate în sarcina CNSM, în urma operaționalizării acestei entități. Recomandările privind implementarea măsurilor macroprudențiale emise de CNSF, ca entitate de cooperare interinstituțională, își păstrează valabilitatea, dacă acestea nu contravin recomandărilor emise ulterior de CNSM.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, pentru implementarea măsurilor necesare în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor sistemice, Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) este împuternicit:

  1. să emită recomandări şi avertizări adresate Băncii Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, în calitate de autorităţi naţionale de supraveghere financiară sectorială;
  2. să emită recomandări adresate Guvernului, în scopul menţinerii stabilităţii financiare;
  3. să solicite Comitetului european pentru risc sistemic să emită o recomandare în vederea recunoaşterii de către unul sau mai multe state membre a instrumentelor macroprudenţiale recomandate de Comitet.

Destinatarii recomandărilor sau avertizărilor CNSM pot să adopte măsurile corespunzătoare, inclusiv emiterea de reglementări, în vederea respectării recomandărilor sau, după caz, pot să întreprindă acţiuni în vederea diminuării riscurilor asupra cărora au fost avertizaţi. Destinatarii informează Comitetul cu privire la măsurile adoptate sau, în cazul în care nu au adoptat astfel de măsuri, informarea va cuprinde motivele neadoptării acestora.

Astfel, potrivit prevederilor legale, în urma recomandărilor emise de autoritatea macroprudențială națională, Banca Națională a României a introdus cerințe suplimentare de capital constând în: amortizorul de conservare a capitalului; amortizorul anticiclic de capital; amortizorul pentru instituții sistemice (amortizorul O-SII); amortizorul pentru riscul sistemic. Deciziile privind introducerea amortizoarelor de capital au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Documentele pot fi consultate accesând link-urile de mai jos:

  1. Cerințe de capital suplimentare implementate la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (începând din aprilie 2017);
  2. Cerințe de capital suplimentare implementate la recomandarea Comitetului Național privind Stabilitatea Financiară (CNSF).

Prin introducerea amortizoarelor de capital se are în vedere obținerea unor efecte benefice atât pentru fiecare instituție de credit în parte, prin creșterea gradului de reziliență la posibile evoluții adverse, cât și pentru sectorul bancar în ansamblu, prin întărirea stabilității financiare.


Modul de implementare a recomandărilor CNSM adresate BNR, de natura implementării amortizoarelor de capital

Recomandarea CNSM Destinatar Modul de implementare a recomandării
Recomandarea CNSM nr. R/5/2023 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 7/2022 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1187 din 12 dec. 2022).
Recomandarea CNSM nr. R/4/2023 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR Recomandarea a fost implementată prin Ordinul BNR nr. 9/2023 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)(publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1177 din 27 dec. 2023, Forma aplicabilă din 01 ianuarie 2024).
Recomandarea CNSM nr. R/3/2023 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 7/2022 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1187 din 12 dec. 2022).
Recomandarea CNSM nr. R/2/2023 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 7/2022 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1187 din 12 dec. 2022).
Recomandarea CNSM nr. R/1/2023 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 7/2022 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1187 din 12 dec. 2022).
Recomandarea CNSM nr. R/6/2022 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului nr. 7/2022 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1187 din 12.12.2022)
Recomandarea CNSM nr. R/5/2022 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 8/2022 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1187 din 12 decembrie 2022.
Recomandarea CNSM nr. R/4/2022 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului nr. 7/2022 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1187 din 12.12.2022)
Recomandarea CNSM nr. R/2/2022 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 6/2021 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1130 din 26.11.2021).
Recomandarea CNSM nr. R/1/2022 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 6/2021 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1130 din 26.11.2021).
Recomandarea CNSM nr. R/9/2021 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 6/2021 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1130 din 26.11.2021).
Recomandarea CNSM nr. R/8/2021 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 7/2021 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1174 din 13 dec. 2021, Forma aplicabilă din 01 ianuarie 2022).
Recomandarea CNSM nr. R/7/2021 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 6/2021 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1130 din 26.11.2021).
Recomandarea CNSM nr. R/4/2021 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/1/2021 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/9/2020 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/8/2020 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 5 din 4.dec.2020 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), care a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1222 din data de 14 dec. 2020 (Intrare în vigoare la 14 dec. 2020).
Recomandarea CNSM nr. R/7/2020 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/3/2020 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/1/2020 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/5/2019 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/4/2019 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinul BNR nr. 10/2019 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial, Partea I 933 20 noiembrie 2019 (Intrare în vigoare la 20 noiembrie 2019).
Recomandarea CNSM nr. R/3/2019 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/1/2019 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/8/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1031 din 5 dec. 2018).
Recomandarea CNSM nr. R/6/2018 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.9/2018 privind: amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII).
Recomandarea CNSM nr. R/5/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/3/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. 9/18.12.2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România BNR Recomandarea CNSM a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 22.05.2018).
Recomandarea CNSM nr. 8/18.12.2017 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. 5/09.10.2017 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 12/2017 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1009 din 20.12.2017.
Recomandarea CNSM nr. 4/09.10.2017 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. 1/14.06.2017 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).

1 Potrivit prevederilor legale (art. 126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare), pe perioada tranzitorie până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar national, CNSF a adoptat recomandări cu privire la amortizoarele de capital ce pot fi aplicate instituţiilor de credit.