Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int. 2552, 2521, 2523, 2524, 2527, 2529


Posturi vacante


Stimați candidați,

Urmare publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, Banca Națională a României reia procesele de recrutare externă suspendate, detaliile urmând să fie comunicate candidaților aflați în proces de selecție, prin e-mail.

* - Proces de recrutare cu termen de aplicare prelungit
Funcție Nr. posturi Structura organizatorică Locație Termen limită
pentru primirea aplicaţiilor
Referent de specialitate 1 Direcția protecția valorilor
Serviciul managementul situațiilor de urgență și continuitatea activității
Centrală 15 decembrie 2023
Referent de specialitate 1 Compartimentul conformitate
Centrala 12 decembrie 2023
Referent de specialitate 1 Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților
Serviciul monitorizare a plăților și instrumentelor de plată
Centrală 5 decembrie 2023
Economist (cu contract de muncă pe durată determinată) 1 Direcția stabilitate financiară
Serviciul politici macroprudențiale
Centrală 4 decembrie 2023
Economist 1 Direcția stabilitate financiară
Serviciul monitorizare riscuri sistemice
Centrală 4 decembrie 2023
Asistent director (durată determinată) 1 Direcția buget și analiză financiară
Centrală 23 noiembrie 2023
Referent de specialitate 1 Direcția patrimoniu și investiții
Serviciul investiții
Centrală 20 noiembrie 2023
Asistent director 1 Direcția emisiune, tezaur și casierie
Centrală 17 noiembrie 2023
Economist 2 Direcția politică monetară
Serviciul analiză și strategie de politică monetară
Centrală 10 noiembrie 2023
Casier 1 Sucursala regională București
Serviciul casierie
Centrală 7 noiembrie 2023
Referent de specialitate (profil economic - atribuții principale în domeniul schemelor de garantare a depozitelor bancare) 1 Direcția reglementare și autorizare
Serviciul reglementare activități financiare și instituții financiare nebancare
Centrală 3 noiembrie 2023
Referent de specialitate (profil economic - atribuții principale în domeniul instituțiilor financiare nebancare, al instituțiilor de plată și al instituțiilor emitente de monedă electronică) 1 Direcția reglementare și autorizare
Serviciul reglementare activități financiare și instituții financiare nebancare
Centrală 3 noiembrie 2023
Referent de specialitate (profil juridic) 1 Direcția reglementare și autorizare
Serviciul reglementare activități financiare și instituții financiare nebancare
Centrală 3 noiembrie 2023
Expert 1 Direcția reglementare și autorizare
Serviciul reglementare prudențială bancară 1
Centrală 3 noiembrie 2023
Expert (atribuții principale în aria riscurilor bancare) 1 Direcția reglementare și autorizare
Serviciul reglementare prudențială bancară 2
Centrală 3 noiembrie 2023