Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int. 2552, 2521, 2523, 2524, 2527, 2529


Posturi vacante


Stimați candidați,

Urmare publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, Banca Națională a României reia procesele de recrutare externă suspendate, detaliile urmând să fie comunicate candidaților aflați în proces de selecție, prin e-mail.

* - Proces de recrutare cu termen de aplicare prelungit
Funcție Nr. posturi Structura organizatorică Locație Termen limită
pentru primirea aplicaţiilor
Manager principal de proiect 1 Direcția soluții digitale
Serviciul managementul portofoliului de programe și proiecte
Centrală 1 iulie 2024
Administrator sisteme software (Aplicații) 1 Direcția soluții digitale
Serviciul sisteme de aplicații și baze de date
Centrală 1 iulie 2024
Inginer principal de testare 1 Direcția soluții digitale
Serviciul testare software
Centrală 1 iulie 2024
Administrator principal sisteme software (Aplicații) 1 Direcția soluții digitale
Serviciul sisteme de aplicații și baze de date
Centrală 1 iulie 2024
Inginer testare - 2 posturi 2 Direcția soluții digitale
Serviciul testare software
Centrală 1 iulie 2024
Referent de specialitate 1 Agenția Brașov
Activitățile de raportări, sondaje statistice și comunicare
Agenția Brașov 1 iulie 2024
Administrator principal sisteme software (DBA) 1 Direcția soluții digitale
Serviciul sisteme de aplicații și baze de date
Centrală 1 iulie 2024
Tehnician 1 Sucursala regională Cluj
Serviciul administrare resurse
Sucursala regională Cluj 21 iunie 2024
Controlor tezaur 1 Sucursala regională Cluj
Serviciul casierie
Sucursala regională Cluj 21 iunie 2024
Referent de specialitate (profil juridic) 1 Direcția reglementare și autorizare
Serviciul reglementare activități financiare și instituții financiare nebancare
Centrala 20 iunie 2024
Expert (profil economic) 1 Direcția reglementare și autorizare
Serviciul reglementare prudențială bancară 2
Centrala 20 iunie 2024
Referent de specialitate (profil economic) 1 Direcția reglementare și autorizare
Serviciul reglementare activități financiare și instituții financiare nebancare
Centrala 20 iunie 2024
Expert - 1 post 1 Direcția reglementare și autorizare
Serviciul reglementare prudențială bancară 1
Centrala 20 iunie 2024
Referent de specialitate 1 Centrul de perfecționare profesională și activități sociale
Serviciul suport al organizarii perfectionarii profesionale
Centrală 14 iunie 2024
Referent de specialitate 1 Direcția buget și analiză financiară
Serviciul control financiar preventiv
Centrală 7 iunie 2024
Economist (1 post – durată nedeterminată, 1 post – durată determinată) 2 Direcția stabilitate financiară
Serviciul monitorizare riscuri sistemice
Centrală 29 mai 2024
Referent de specialitate 1 Direcția plăți
Serviciul administrare SaFIR
Centrală 28 mai 2024
Referent de specialitate 1 Direcția plăți
Serviciul administrare ReGIS
Centrală 28 mai 2024
Referent de specialitate 1 Direcția contabilitate
Serviciul contabilitatea administrației proprii - financiar
Centrală 27 mai 2024
Referent de specialitate 2 Direcţia rezoluţie bancară
Serviciul planificare și implementare decizii de rezoluție/Serviciul pregătire și implementare decizii de rezoluție
Centrală 10 mai 2024
Referent de specialitate 1 Agenția Argeș
Activitățile de raportări, sondaje statistice și comunicare
Agenția Argeș 26 aprilie 2024
Agent de securitate* 1 Agenția Argeș
Activitățile de administrare resurse
Agenția Argeș 15 mai 2024*