Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - martie)* 2020 (ianuarie - martie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT25 74226 862-1 12024 76926 134-1 364
    Bunuri şi servicii22 03323 940-1 90521 10423 609-2 505
        Bunuri 16 01719 732-3 71515 77720 131-4 354
            Mărfuri generale16 00419 732-3 72815 75920 131-4 373
            Merchanting - export net13-1319-19
                Merchanting - bunuri achiziţionate -76--76-110--110
                Merchanting - bunuri vândute 89-89128-128
        Servicii6 0164 2081 8105 3293 4801 849
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor7544071555425529
            Servicii de întreţinere şi reparaţii8867211128329
            Servicii de transport1 8517831 0681 395571824
            Turism / Călătorii5751 127-550529995-466
            Servicii de construcţii1252210313525109
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii1776-582347-22
            Servicii financiare683928784237
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale19189-17128215-187
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 2265746521 453656797
            Alte servicii pentru afaceri1 2651 24619969774194
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale1925-6452618
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte621-14621-15
    Venituri primare2 3221 7335882 3341 610727
        Remunerarea salariaţilor7292470551025485
        Venituri din investiţii1501 645-1 4941721 523-1 351
            Venituri din investiţii directe211 233-1 213121 123-1 111
            Venituri din investiţii de portofoliu47253-20663324-261
            Venituri din alte investiţii10159-149876-67
            Venituri din active de rezervă73-7390-90
        Alte venituri primare1 442651 3771 654621 593
    Venituri secundare1 3871 1901971 330916414
        Administraţia publică534791-257555600-44
        Alte sectoare852398454773315459
2. CONTUL DE CAPITAL747437041 09397995
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse1874314320739168
    Transferuri de capital562056288757829
        Administraţia publică56105618850885
        Alte sectoare000057-56
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 1371709672 4702 935-465
    Investiţii directe8552 087-1 231-201-754552
        Participaţii la capital 0874-8740248-248
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0365-365-118-118
            Reinvestirea profiturilor-509-509-130-130
        Instrumente de natura datoriei8551 212-356-201-1 001800
    Investiţii de portofoliu362-6771 03994 215-4 207
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-48-1541052-191193
            Participaţii la capital-47-13689-7-141134
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-1-18169-5060
        Instrumente de natura datoriei410-52393364 406-4 400
            Termen scurt2-3033-7846-124
            Termen lung408-493900844 360-4 276
    Derivate financiare-290-29505
    Alte investiţii1 227-1 2412 4681 298-5291 827
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu-1--12-2
        Numerar şi depozite395-1 2671 661978-3661 345
            Termen scurt677-5811 256657-3541 011
            Termen lung-281-685404323-11334
        Împrumuturi-20-1109021328185
            Termen scurt34-3974164-16180
            Termen lung-54-701648435
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate69-675030
        Credite comerciale şi avansuri776114661110-203313
            Termen scurt361116246101-221322
            Termen lung414-2417918-9
        Alte creanţe / angajamente externe828-20-511-15
            Termen scurt810-2-411-15
            Termen lung018-18000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-1 278--1 2781 358-1 358

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.