Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie) 2020 (ianuarie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT8 6738 4392349 2289 079149
    Bunuri şi servicii6 9637 519-5557 3948 004-610
        Bunuri 5 0816 297-1 2165 2596 553-1 294
            Mărfuri generale5 0806 297-1 2175 2516 553-1 302
            Merchanting - export net1-18-8
                Merchanting - bunuri achiziţionate -26--26-29--29
                Merchanting - bunuri vândute 27-2737-37
        Servicii1 8821 2226612 1351 451684
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2311321923513222
            Servicii de întreţinere şi reparaţii2522330237
            Servicii de transport572247324643301342
            Turism / Călătorii211368-156262432-170
            Servicii de construcţii3352840535
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii310-6513-8
            Servicii financiare27189261511
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale863-56867-58
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale397188209440213227
            Alte servicii pentru afaceri3672749343635482
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale67-178-1
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte27-527-5
    Venituri primare1 0985245741 348609739
        Remunerarea salariaţilor24382352688260
        Venituri din investiţii45494-44854582-528
            Venituri din investiţii directe7398-3914505-501
            Venituri din investiţii de portofoliu1289-771993-74
            Venituri din alte investiţii47-32-1618
            Venituri din active de rezervă23-2329-29
        Alte venituri primare809227871 026191 007
    Venituri secundare61239621648746621
        Administraţia publică34126279183322-139
        Alte sectoare271134137304144160
2. CONTUL DE CAPITAL185221632238215
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse58223666858
    Transferuri de capital12801281560156
        Administraţia publică12801281560156
        Alte sectoare000000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 057421 0152 6823 021-339
    Investiţii directe285923-63869519-450
        Participaţii la capital 0272-2720258-258
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0129-129-21-21
            Reinvestirea profiturilor-143-143-236-236
        Instrumente de natura datoriei285650-36569262-193
    Investiţii de portofoliu0-472472-692 914-2 983
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-28-593119-6180
            Participaţii la capital-28-52248-4048
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii0-7711-2132
        Instrumente de natura datoriei28-413441-882 975-3 063
            Termen scurt-34-19-14-30-3
            Termen lung62-394455-852 975-3 059
    Derivate financiare-270-2718018
    Alte investiţii1 999-4092 408148-412560
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu-1--10-0
        Numerar şi depozite1 829-3352 16424-344368
            Termen scurt1 853-3042 15614-328342
            Termen lung-23-31810-1626
        Împrumuturi7-12613338-72110
            Termen scurt11-92047740
            Termen lung-3-117113-9-7970
        Credite comerciale şi avansuri1363799812358
            Termen scurt1213784781761
            Termen lung15-11636-3
        Alte creanţe / angajamente externe2716116-1924
            Termen scurt2710176-1824
            Termen lung06-6000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-1 200--1 2002 515-2 515

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.