Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie - iulie)* 2021 (ianuarie - iulie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT52 09557 446-5 34962 52771 583-9 057
    Bunuri şi servicii44 90649 996-5 09054 83662 512-7 678
        Bunuri 31 48741 912-10 42439 88952 633-12 746
            Mărfuri generale31 38441 912-10 52939 79752 633-12 836
            Merchanting - export net106-10692-92
                Merchanting - bunuri achiziţionate -311--311-430--430
                Merchanting - bunuri vândute 413-413524-524
        Servicii13 4178 0855 33414 9469 8805 066
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 436821 3551 397951 301
            Servicii de întreţinere şi reparaţii2051565117813741
            Servicii de transport3 7831 5072 2764 2341 8372 398
            Turism / Călătorii7161 638-9221 2802 290-1 011
            Servicii de construcţii2633023329643252
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii59131-7138157-121
            Servicii financiare178909021713088
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale76432-35642543-500
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 4661 5141 9503 7301 7611 967
            Alte servicii pentru afaceri3 1742 4427323 4752 824651
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale483117432419
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1434-201936-18
    Venituri primare4 1765 290-1 1154 4566 428-1 971
        Remunerarea salariaţilor1 749831 6652 274822 191
        Venituri din investiţii5315 075-4 5433346 208-5 871
            Venituri din investiţii directe313 833-3 802184 857-4 838
            Venituri din investiţii de portofoliu283976-6911701 066-896
            Venituri din alte investiţii25267-24312286-272
            Venituri din active de rezervă194-194136-136
        Alte venituri primare1 8941311 7631 8481391 710
    Venituri secundare3 0142 1598563 2342 644590
        Administraţia publică1 0051 185-1797291 446-716
        Alte sectoare2 0099751 0352 5051 1981 306
2. CONTUL DE CAPITAL2 168952 0731 6862941 393
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse6293859034729059
    Transferuri de capital1 539571 4801 33941 335
        Administraţia publică1 53001 5301 29141 287
        Alte sectoare957-4947047
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR6 05810 093-4 0342 5719 668-7 097
    Investiţii directe-649464-1 1136884 668-3 980
        Participaţii la capital 01 364-1 36403 354-3 354
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0274-274-1 013-1 013
            Reinvestirea profiturilor-1 087-1 087-2 341-2 341
        Instrumente de natura datoriei-649-8972496881 314-627
    Investiţii de portofoliu310 166-10 1647784 666-3 889
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii119-335455241-67308
            Participaţii la capital6-290294155-1156
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii113-4716083-67150
        Instrumente de natura datoriei-11810 501-10 6205364 734-4 195
            Termen scurt2056-36-69111-180
            Termen lung-13710 446-10 5816064 622-4 016
    Derivate financiare-430-4368068
    Alte investiţii2 650-5373 189-354334-687
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu2-20-0
        Numerar şi depozite2 485-5293 014-1 267-32-1 234
            Termen scurt2 098-3062 407-988126-1 112
            Termen lung383-221607-277-155-121
        Împrumuturi169685-51626-507533
            Termen scurt143206-6241318-277
            Termen lung24480-455-15-825809
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate-16-7-8351025
        Credite comerciale şi avansuri4-7757798188124
            Termen scurt-284-792508934833102
            Termen lung28816270-116-20-96
        Alte creanţe / angajamente externe786-803548-14
            Termen scurt1191-793150-20
            Termen lung-3-413-34
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă4 097-4 0971 392-1 392

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.