Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 08.2022

02.08.2022 - Rezervele internaționale - Iulie 2022
Date statistice

05.08.2022 - Indicatori de risc bancar - Iunie 2022
Date statistice

08.08.2022 - Titluri de valoare de natura datoriei - Iunie 2022
Date statistice

09.08.2022 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iunie 2022
Date statistice

12.08.2022 - Balanţa de plăţi - iunie 2022
Date statistice

12.08.2022 - Datoria externă - iunie 2022
Date statistice

16.08.2022 - Poziția investițională internațională - trimestrul II 2022
Date statistice

16.08.2022 - Datoria externă - în format SDDS
Date statistice

16.08.2022 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

22.08.2022 - Centrala incidentelor de plăți - Iulie 2022
Date statistice

24.08.2022 - Indicatori monetari - Iulie 2022
Date statistice

30.08.2022 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iulie 2022
Date statistice