Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 03.2024

04.03.2024 - Rezervele internaționale - Februarie 2024
Date statistice

05.03.2024 - Indicatori de risc bancar - Ianuarie 2024
Date statistice

11.03.2024 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Ianuarie 2024
Date statistice

15.03.2024 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - Ianuarie 2024
Date statistice

15.03.2024 - Datoria externă - Ianuarie 2024
Date statistice

15.03.2024 - Balanța de plăți - Ianuarie 2024
Date statistice

15.03.2024 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - Ianuarie 2024
Date statistice

18.03.2024 - Datoria externă - format SDDS - Ianuarie 2024
Date statistice

20.03.2024 - Centrala incidentelor de plăți - Februarie 2024
Date statistice

25.03.2024 - Balanța de plăți
Revizuire date

25.03.2024 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

25.03.2024 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

26.03.2024 - Indicatori monetari - Februarie 2024
Date statistice

27.03.2024 - Datoria externă
Revizuire date

27.03.2024 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

27.03.2024 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date

29.03.2024 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) - trimestrul IV 2023
Secțiune statistică