Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 04.2020

01.04.2020 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul IV 2019
Date statistice

02.04.2020 - Rezervele internaţionale - martie 2020
Date statistice

06.04.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - Februarie 2020
Date statistice

06.04.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Februarie 2020
Date statistice

07.04.2020 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul IV 2019
Date statistice

07.04.2020 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul IV 2019
Date statistice

08.04.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Februarie 2020
Date statistice

14.04.2020 - Datoria externă - februarie 2020
Date statistice

14.04.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

14.04.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.04.2020 - Balanţa de plăţi - februarie 2020
Date statistice

21.04.2020 - Centrala incidentelor de plăți - Martie 2020
Date statistice

27.04.2020 - Indicatori monetari - Martie 2020
Date statistice

28.04.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - martie 2020
Date statistice