Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 03.2023

01.03.2023 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Ianuarie 2023
Date statistice

02.03.2023 - Rezervele internaționale - Februarie 2023
Date statistice

06.03.2023 - Indicatori de risc bancar - Ianuarie 2023
Date statistice

10.03.2023 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Ianuarie 2023
Date statistice

16.03.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - ianuarie 2023
Date statistice

16.03.2023 - Datoria externă - ianuarie 2023
Date statistice

16.03.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - ianuarie 2023
Date statistice

16.03.2023 - Balanța de plăți - ianuarie 2023
Date statistice

17.03.2023 - Datoria externă - format SDDS - ianuarie 2023
Date statistice

20.03.2023 - Centrala incidentelor de plăți - Februarie 2023
Date statistice

23.03.2023 - Indicatori monetari - februarie 2023
Date statistice

27.03.2023 - Balanța de plăți
Revizuire date

27.03.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

27.03.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

28.03.2023 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

28.03.2023 - Datoria externă
Revizuire date

28.03.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date

28.03.2023 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

29.03.2023 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Februarie 2023
Date statistice

31.03.2023 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul IV 2022
Secțiune statistică