Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 10.2019

01.10.2019 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul II 2019
Date statistice

02.10.2019 - Rezervele internaţionale - septembrie 2019
Date statistice

02.10.2019 - Conturile financiare anuale - 2018
Date statistice

07.10.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - August 2019
Date statistice

07.10.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - August 2019
Date statistice

08.10.2019 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul II 2019
Date statistice

08.10.2019 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul II 2019
Date statistice

09.10.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - August 2019
Date statistice

14.10.2019 - Balanța de plăți - August 2019
Date statistice

14.10.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.10.2019 - Datoria externă - August 2019
Date statistice

14.10.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

21.10.2019 - Centrala incidentelor de plăți - Septembrie 2019
Date statistice

23.10.2019 - Indicatori monetari - Septembrie 2019
Date statistice

24.10.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – septembrie 2019
Date statistice

29.10.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Septembrie 2019
Date statistice