Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 07.2019

02.07.2019 - Rezervele internaţionale - iunie 2019
Date statistice

02.07.2019 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul I 2019
Date statistice

03.07.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Mai 2019
Date statistice

05.07.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Mai 2019
Date statistice

05.07.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - Mai 2019
Date statistice

08.07.2019 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul I 2019
Date statistice

08.07.2019 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul I 2019
Date statistice

12.07.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Mai 2019
Date statistice

15.07.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

15.07.2019 - Balanța de plăți - Mai 2019
Date statistice

15.07.2019 - Datoria externă - Mai 2019
Date statistice

15.07.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

22.07.2019 - Centrala incidențelor de plăți - Iunie 2019
Date statistice

23.07.2019 - Indicatori monetari - Iunie 2019
Date statistice

24.07.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – iunie 2019
Date statistice

29.07.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iunie 2019
Date statistice