Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 09.2020

02.09.2020 - Rezervele internaţionale - august 2020
Date statistice

07.09.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - Iulie 2020
Date statistice

07.09.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Iulie 2020
Date statistice

09.09.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iulie 2020
Date statistice

14.09.2020 - Datoria externă - iulie 2020
Date statistice

14.09.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.09.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

14.09.2020 - Balanţa de plăţi - iulie 2020
Date statistice

21.09.2020 - Centrala incidentelor de plăți - August 2020
Date statistice

23.09.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

23.09.2020 - Indicatori monetari - August 2020
Date statistice

23.09.2020 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

23.09.2020 - Balanța de plăți
Revizuire date

24.09.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - august 2020
Date statistice

29.09.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - August 2020
Date statistice

30.09.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

30.09.2020 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

30.09.2020 - Datoria externă
Revizuire date

30.09.2020 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul II 2020
Secțiune statistică

30.09.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date