Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - septembrie)* 2022 (ianuarie - septembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL19 67713 1746 50225 58616 9418 645
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 8031181 6842 1831192 065
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2411766429522375
3. SERVICII DE TRANSPORT5 4862 4393 0467 1873 2753 910
    Transport maritim209336-129328560-228
        pasageri6061255
        mărfuri103280-179157434-280
        altele101584315911642
    Transport aerian353603-251569863-293
        pasageri130508-377187762-575
        mărfuri5659-4867910
        altele1653912929623271
    Transport rutier4 5081 1393 3695 6721 3514 321
        pasageri2321914113
        mărfuri4 3779013 4765 5111 0784 433
        altele109234-124147271-126
    Transport feroviar129129119417221
        pasageri000100
        mărfuri118117216712840
        altele912-12343-20
    Transport pe canale navigabile interne584812914547
        pasageri010101
        mărfuri1534-1931282
        altele421129581742
    Servicii de transport prin conducte2102038135
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri11-11520-4
    Alte servicii auxiliare de transport122116718314538
    Servicii poştale şi de curierat79621695120-25
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 9063 178-1 2723 0915 087-1 996
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3975334360052548
    Servicii de construcţii în străinătate3873035858336546
    Servicii de construcţii în România924-1619162
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII51198-14851396-344
7. SERVICII FINANCIARE231413-1812602557
    Servicii financiare directe20113567234134102
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)30278-24825122-94
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE57643-58660633-572
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE4 9002 1402 7586 4122 6373 775
    Servicii de telecomunicaţii582399182735493241
    Servicii informatice3 6081 4792 1274 7141 8132 903
    Servicii informaţionale711264448961332631
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI4 5263 7307945 2964 1731 123
    Servicii de cercetare-dezvoltare570308264571267307
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 7251 1805432 0291 354676
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 0387073291 285788499
            Servicii juridice8522641032280
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală185751071608872
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice7676091571 022676347
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice688472217745566178
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 2322 245-132 6932 554139
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice9685294391 101552546
            Servicii de arhitectură66267-2
            Servicii de inginerie354210145428196234
            Servicii ştiinţifice şi tehnice606312293663351312
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier5287-3669106-42
        Leasing operaţional52190-13857172-111
        Servicii comerciale411298112528321205
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte7461 138-3929431 399-457
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE6035251234284
    Servicii audio-vizuale1871360256
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale402910643526
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2245-242754-27

*) Date revizuite
**) Date provizorii