Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T2/2023T3/2023T4/2023T1/2024mai. 2024
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung114 447,9117 015,2121 757,6129 585,7 130 997,4
      Datorie publică directă69 978,872 129,975 999,083 303,5 84 752,6
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)13 513,714 117,914 973,415 459,0 15 419,8
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)10,210,39,49,5 8,8
           - Emisiuni de obligaţiuni56 363,457 915,360 920,667 825,6 69 313,1
           - Bănci private11,610,89,99,4 9,2
           - Altele79,975,685,7- 1,7
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată81,376,270,565,6 60,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)40,037,531,629,0 24,0
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)41,238,738,936,7 36,7
      Datorie privată (negarantată public)40 343,840 685,042 093,642 128,2 42 145,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 193,22 191,32 235,22 456,4 2 520,5
           - Investiţii de portofoliu4 006,94 142,95 037,45 256,4 5 039,3
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)34 143,634 350,934 821,034 415,4 34 586,1
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor708,0753,7289,1746,9 716,6
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI3 336,03 370,23 305,43 341,4 3 321,5
Datorie externă pe termen scurt42 669,344 820,348 325,243 820,5 44 755,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T2/2023T3/2023T4/2023T1/2024mai. 2024
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:10 924,816 519,121 272,15 383,5 7 132,5
      - publică directă2 348,74 030,45 024,51 348,3 3 263,1
      - public garantată12,718,925,56,0 11,3
      - privată (negarantată public)8 280,611 852,315 258,43 889,3 3 551,6
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor229,9532,0843,5105,1 238,0
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI53,085,6120,234,8 68,4
Serviciul datoriei pe termen scurt29 598,245 040,166 989,315 799,1 26 811,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.