Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T1/2019T2/2019T3/2019T4/2019mar. 2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung68 485,771 728,774 417,073 646,0 74 867,5
      Datorie publică directă34 399,137 674,540 562,839 192,1 40 760,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)8 898,77 729,37 631,57 492,4 7 878,6
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)16,615,816,115,2 15,3
           - Emisiuni de obligaţiuni25 398,229 846,332 833,931 609,6 32 793,4
           - Bănci private62,961,159,654,3 52,7
           - Altele22,721,921,720,7 20,5
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată338,8315,7305,2285,1 270,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)167,5161,5150,5144,2 132,9
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)171,3154,3154,7140,9 138,0
      Datorie privată (negarantată public)31 816,331 869,231 671,732 203,2 32 202,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 328,92 314,22 293,62 266,2 2 252,5
           - Investiţii de portofoliu116,741,449,3511,3 1 217,0
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)29 370,729 513,729 328,829 425,7 28 732,6
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor714,0666,7648,1749,4 408,1
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 217,51 202,61 229,21 216,1 1 226,0
Datorie externă pe termen scurt31 159,833 922,633 295,632 226,8 31 354,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T1/2019T2/2019T3/2019T4/2019mar. 2020
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:3 927,19 069,112 332,616 736,6 3 067,2
      - publică directă705,12 344,62 735,24 032,5 507,5
      - public garantată15,940,554,975,0 14,5
      - privată (negarantată public)2 452,15 881,38 718,611 405,5 2 455,2
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor750,7796,0813,91 211,0 87,6
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI3,36,710,012,7 2,4
Serviciul datoriei pe termen scurt14 283,424 420,336 476,950 730,8 14 503,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.