Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T3/2018T4/2018T1/2019T2/2019sep. 2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung67 148,268 286,468 027,970 812,7 73 831,0
      Datorie publică directă32 769,234 498,434 394,437 669,8 40 555,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)9 124,38 949,08 894,07 724,6 7 624,1
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)25,216,416,615,8 16,1
           - Emisiuni de obligaţiuni23 509,225 433,125 398,229 846,3 32 833,9
           - Bănci private85,276,662,961,1 59,6
           - Altele25,323,022,721,9 21,7
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată375,2351,4338,8315,7 305,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)185,8180,0167,5161,5 150,5
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)189,4171,4171,3154,3 154,7
      Datorie privată (negarantată public)31 073,630 807,531 353,230 947,9 31 111,6
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 120,72 282,12 324,52 312,5 2 295,6
           - Investiţii de portofoliu121,5112,4116,741,4 49,3
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)28 831,428 413,028 911,928 594,1 28 766,7
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor1 744,91 432,8724,0676,6 629,6
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 185,21 196,31 217,51 202,6 1 229,2
Datorie externă pe termen scurt31 650,631 554,431 434,234 549,9 34 407,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2018T4/2018T1/2019T2/2019sep. 2019
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:14 282,019 131,83 797,28 776,3 11 363,4
      - publică directă3 940,14 634,3705,12 344,3 2 735,8
      - public garantată64,589,115,940,5 54,9
      - privată (negarantată public)9 133,512 972,82 312,35 580,7 7 716,0
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor1 136,51 425,3760,7804,0 846,7
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI7,310,33,36,7 10,0
Serviciul datoriei pe termen scurt32 294,146 688,414 251,124 248,2 36 293,3

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.