Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T3/2020T4/2020T1/2021T2/2021iul. 2021
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung85 268,192 825,889 437,792 471,0 95 931,2
      Datorie publică directă49 319,057 307,254 798,157 707,4 60 250,8
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)8 068,811 127,111 072,310 962,1 10 954,5
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)14,413,413,612,9 12,9
           - Emisiuni de obligaţiuni41 012,446 079,643 615,246 663,5 49 188,4
           - Bănci private32,230,727,626,5 22,5
           - Altele191,356,369,442,4 72,4
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată237,2219,6208,7196,0 191,0
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)115,8110,098,993,0 87,9
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)121,5109,5109,8103,0 103,2
      Datorie privată (negarantată public)34 415,634 002,533 117,733 213,1 34 010,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 142,02 093,71 937,31 957,6 1 958,4
           - Investiţii de portofoliu1 316,11 382,81 400,61 656,1 1 631,3
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)30 957,630 526,029 779,829 599,5 30 420,4
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor111,8137,0123,4173,1 296,7
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 184,41 159,61 189,71 181,4 1 182,6
Datorie externă pe termen scurt32 975,933 100,834 155,335 552,0 36 053,4

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2020T4/2020T1/2021T2/2021iul. 2021
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:12 163,116 372,04 685,28 247,3 9 318,9
      - publică directă2 444,42 970,21 580,62 288,1 2 450,2
      - public garantată46,563,414,231,9 37,1
      - privată (negarantată public)9 162,512 787,73 050,55 915,3 6 810,6
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor506,1546,739,711,6 20,6
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI3,63,90,30,4 0,4
Serviciul datoriei pe termen scurt40 985,555 461,421 615,141 764,0 43 442,0

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.