Indicatori ai sectorului extern


BNR elaborează Balanţa de plăţi şi alte lucrări privind poziţia investiţională internaţională a ţării prin consolidarea informaţiilor statistice colectate în baza prevederilor Statutului său, precum şi ale reglementărilor proprii.

Începând cu luna septembrie 2014, datele privind statistica sectorului extern vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Informaţiile sunt publicate conform calendarului de diseminare şi sunt structurate în următoarele sub-domenii:

Cele mai recente date sunt provizorii, urmând a fi revizuite cu ocazia următoarei raportări sau a definitivării datelor anuale. Majoritatea seriilor de date sunt disponibile şi în secţiunea interactivă a site-ului.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016)