Instituţii de plată


 • Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
 • REGULAMENT nr. 4 /2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi
  • Regulamentul nr.4/2019 instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi
  • Regulamentul nr.5/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi
  • Regulamentul nr. 11/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Națională a României (care aduce, printre altele, modificări și completări Regulamentului BNR nr. 4/2019);
 • Regulament nr. 2/2023 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituțiile financiare nebancare;
 • Ordinul nr. 3/2023 referitor la raportarea situației privind clasificarea expunerilor din credite și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituțiile financiare nebancare;
 • Ordin nr.6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordin nr.7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr.6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordinul nr. 3/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordinul nr. 5/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României;
  • Ordinul nr. 9/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
 • Ordinul nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr.3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordin nr.4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr.8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr.6/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr.7/2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr.6/2018 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr.7/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr.4/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr.4/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr.5/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României
 • Comunicat cu privire la Ghidul EBA/GL/2017/08 privind criteriile de stabilire a valorii monetare minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanții comparabile, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366
 • Instrucţiuni din 20.01.2020 privind externalizarea de către instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică