Politica SEBC privind reutilizarea datelor statistice


Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) publică statisticile sale, precum şi metodologiile care stau la baza lor, prin intermediul site-urilor Băncii Centrale Europene (BCE) şi ale băncilor centrale naţionale, iar SEBC face eforturi continue pentru a facilita utilizarea acestora. Pe acest fond, SEBC doreşte să stabilească politica sa comună cu privire la reutilizarea statisticilor SEBC.

SEBC se angajează să ofere statisticile sale gratuit, ca un bun public de calitate, indiferent de reutilizarea lor ulterioară în scop comercial sau necomercial.

SEBC subscrie pentru o politică de reutilizare liberă şi gratuită a statisticilor sale publice, în condiţiile descrise mai jos.

SEBC acordă o mare importanţă calităţii datelor sale statistice, în concordanţă cu principiile stabilite în Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene.

Condiţii de reutilizare a statisticilor SEBC Toate statisticile publice produse de SEBC pot fi reutilizate gratuit cu condiţia de a cita sursa (de ex. „Sursa: statisticile BCE”) şi de a nu modifica aceste statistici (inclusiv metadatele). Politica de acces gratuit nu oferă utilizatorilor dreptul de a obţine date confidenţiale.

De asemenea, vor fi aplicate următoarele reguli:

  1. Dreptul reutilizării gratuite se referă la statisticile ce sunt puse la dispoziţia publicului în formate standard, care trebuie utilizate în conformitate cu condiţiile legale emise de băncile centrale naţionale şi BCE.
  2. Dreptul reutilizării gratuite nu se aplică datelor produse de terţi fără permisiunea prealabilă din partea acestora.
  3. Utilizatorii de date statistice nu sunt îndreptăţiţi să se aştepte la continuitatea tuturor seriilor de date statistice publicate de SEBC şi trebuie să reţină faptul că aceste statistici se pot schimba în urma revizuirilor şi altor actualizări.
  4. Accesul la statisticile SEBC poate fi restricţionat în circumstanţe excepţionale, de exemplu dacă un utilizator acţionează într-o manieră contrară intereselor celorlalţi utilizatori.


Our Statistics - portal ce reunește statisticile privind zona euro şi ale băncilor centrale naţionale