Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T4/2018 T1/2019 T2/2019 T3/2019 T4/2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-89 301-88 223-93 502-95 260-95 612
ACTIVE71 38172 35174 96077 90376 807
    A. Investiţii directe9 2029 02810 11910 20310 419
        - Participaţii la capital*993971976958998
        - Instrumente de natura datoriei8 2098 0589 1429 2459 421
    B. Investiţii de portofoliu4 1284 6095 5455 5665 702
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 4071 4991 5731 6251 743
        - Instrumente de natura datoriei2 7203 1113 9723 9413 959
    C. Derivate financiare4413242315
    D. Alte investiţii21 20822 83522 56722 14723 221
        - Alte participaţii9891 0039921 0231 003
        - Numerar şi depozite10 40811 15110 21010 07811 153
            - termen scurt9 65110 6859 7139 38210 385
            - termen lung756466498696768
        - Împrumuturi727702703598596
            - termen scurt238262238144136
            - termen lung489441465454460
        - Credite comerciale şi avansuri8 3379 1669 8619 6399 697
            - termen scurt4 5544 9995 7625 3645 166
            - termen lung3 7834 1674 0994 2754 532
        - Alte creanţe / angajamente externe747813801809771
            - termen scurt734801793798754
            - termen lung131271117
    E. Active de rezervă36 80035 86536 70639 96337 450
        - Aur monetar3 7353 8354 1374 5404 524
        - Rezerva valutară33 06532 03032 56935 42332 927
PASIVE160 682160 573168 462173 162172 419
    A. Investiţii directe89 13589 83492 03994 65395 647
        - Participaţii la capital*57 48157 56859 18061 66662 944
        - Instrumente de natura datoriei31 65532 26532 86032 98732 702
    B. Investiţii de portofoliu28 90728 84133 50236 64835 724
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 3283 3233 6113 7633 590
        - Instrumente de natura datoriei25 57925 51829 89032 88632 134
    C. Derivate financiare3236192112
    D. Alte investiţii42 60841 86342 90141 84041 037
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite9 0677 7718 2028 3317 865
            - termen scurt3 9413 3463 8554 1233 953
            - termen lung5 1254 4254 3474 2083 912
        - Împrumuturi23 50823 74023 02122 68322 644
            - termen scurt1 7231 6801 8021 7691 624
            - termen lung21 78522 06021 21920 91321 019
        - Credite comerciale şi avansuri8 6178 8919 4379 0729 076
            - termen scurt8 3088 5899 1318 7128 693
            - termen lung309302306361383
        - Alte creanţe / angajamente externe2202431 038525236
            - termen scurt2032061 007508213
            - termen lung1737311723
        - DST (alocări)1 1961 2181 2031 2291 216

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.