Statistică


Activitatea statistică a Băncii Naţionale a României se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 312 din 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Legii nr. 226 din 2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.

În calitate de membru al Sistemului European al Băncilor Centrale, Banca Naţională a României respectă Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene, care este guvernat de principiile: imparţialitate, independenţă ştiinţifică, raport cost/eficienţă, confidenţialitate statistică, limitarea sarcinii respondenţilor şi calitate ridicată a rezultatelor.

Principalele statistici ale BNR cuprind statistica monetară şi financiară, statistica balanţei de plăţi, statistica poziţiei investiţionale internaţionale. Calitatea datelor statistice este asigurată prin respectarea unor standarde metodologice care vizează menținerea și îmbunătățirea coerenței între statisticile macroeconomice internaţionale (prin intermediul Manualului balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale – BPM6), precum și descrierea sistematică și detaliată a unei economii (prin intermediul Sistemului european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană – SEC 2010).

Revizie Benchmark 2019