Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T1/2018 T2/2018 T3/2018 T4/2018 T1/2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ67 888,066 477,066 835,067 588,067 581,0
    1. Administraţia publică34 871,033 110,033 200,034 842,034 910,0
        Termen scurt183,0269,0225,0171,0248,0
            Numerar şi depozite88,0181,0208,0136,0239,0
            Titluri de natura datoriei85,030,06,033,02,0
            Împrumuturi6,06,06,00,01,0
            Credite comerciale şi avansuri2,050,04,01,04,0
            Alte pasive-----
        Termen lung34 688,032 841,032 975,034 671,034 662,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei23 714,023 190,023 509,025 437,025 398,0
            Împrumuturi10 965,09 642,09 457,09 225,09 255,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive8,08,08,08,08,0
    2. Banca Centrala1 164,01 193,01 188,01 199,01 219,0
        Termen scurt3,03,02,03,02,0
            Numerar şi depozite3,03,02,03,02,0
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 161,01 190,01 185,01 196,01 217,0
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 161,01 190,01 185,01 196,01 217,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala10 088,09 255,09 352,09 034,07 733,0
        Termen scurt3 885,03 417,03 747,03 803,03 155,0
            Numerar şi depozite3 801,03 379,03 715,03 780,03 128,0
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive84,038,031,023,026,0
        Termen lung6 202,05 837,05 605,05 230,04 577,0
            Numerar şi depozite6 033,05 727,05 499,05 125,04 469,0
            Titluri de natura datoriei169,0109,0106,0105,0108,0
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare21 764,022 918,023 093,022 511,023 718,0
        Termen scurt9 199,010 326,010 581,09 873,010 688,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi1 700,01 721,01 837,01 723,01 778,0
            Credite comerciale şi avansuri7 335,07 822,07 765,08 005,08 770,0
            Alte pasive163,0783,0978,0145,0139,0
        Termen lung12 564,012 591,012 512,012 637,013 029,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei15,010,015,06,07,0
            Împrumuturi12 164,012 197,012 123,012 263,012 653,0
            Credite comerciale şi avansuri366,0367,0357,0351,0335,0
            Alte pasive17,016,016,016,032,0
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI29 311,030 261,031 762,031 828,032 309,0
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct20 695,021 394,022 740,022 564,023 115,0
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă20,020,020,020,020,0
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup8 595,08 846,09 001,09 242,09 173,0
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)97 200,096 739,098 598,099 416,099 891,0