Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T4/2018 T1/2019 T2/2019 T3/2019 T4/2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ68 186,467 380,472 791,774 726,073 170,4
    1. Administraţia publică34 948,034 900,238 243,941 256,639 657,3
        Termen scurt189,8249,3332,6465,2252,8
            Numerar şi depozite154,4239,9303,5454,8235,5
            Titluri de natura datoriei33,12,72,82,513,0
            Împrumuturi0,82,12,12,12,1
            Credite comerciale şi avansuri1,44,624,25,82,2
            Alte pasive-----
        Termen lung34 758,234 650,937 911,340 791,339 404,5
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei25 433,125 398,229 846,332 833,931 609,6
            Împrumuturi9 321,29 248,88 061,17 953,57 791,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive4,03,93,94,03,9
    2. Banca Centrala1 199,01 220,01 205,11 231,11 216,6
        Termen scurt2,62,42,41,90,4
            Numerar şi depozite2,62,42,41,90,4
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 196,31 217,51 202,61 229,21 216,1
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 196,31 217,51 202,61 229,21 216,1
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala9 038,47 664,37 956,57 968,37 838,8
        Termen scurt3 807,63 130,23 576,23 719,03 760,4
            Numerar şi depozite3 784,43 103,53 549,23 666,43 717,2
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive23,226,727,052,743,2
        Termen lung5 230,94 534,14 380,34 249,34 078,4
            Numerar şi depozite5 125,14 425,34 347,34 208,13 911,6
            Titluri de natura datoriei105,8108,833,041,2166,8
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare23 000,923 595,825 386,224 270,024 457,7
        Termen scurt10 208,710 442,111 885,910 929,010 482,9
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi1 722,31 678,41 799,71 767,41 622,3
            Credite comerciale şi avansuri8 306,98 584,29 106,58 705,98 691,0
            Alte pasive179,6179,5979,7455,7169,6
        Termen lung12 792,213 153,713 500,313 341,013 974,8
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei6,67,98,38,1344,5
            Împrumuturi12 464,212 810,813 158,112 959,613 228,5
            Credite comerciale şi avansuri308,6301,9306,3360,7382,8
            Alte pasive12,833,127,512,619,0
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI31 654,532 265,232 859,632 986,532 702,4
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct23 480,923 115,123 340,924 313,424 111,6
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă43,743,743,643,843,7
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup8 129,99 106,49 475,18 629,38 547,1
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)99 840,999 645,6105 651,3107 712,5105 872,8