Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - iulie)* 2022 (ianuarie - iulie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT62 66972 094-9 42577 03591 967-14 932
    Bunuri şi servicii54 82662 429-7 60568 72879 892-11 164
        Bunuri 39 89552 457-12 56148 96066 812-17 855
            Mărfuri generale39 79552 457-12 66448 82966 812-17 984
            Merchanting - export net102-102131-131
                Merchanting - bunuri achiziţionate -421--421-393--393
                Merchanting - bunuri vândute 522-522523-523
        Servicii14 9309 9724 95719 76813 0796 690
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 401961 3041 706941 614
            Servicii de întreţinere şi reparaţii1881384923217361
            Servicii de transport4 2341 8532 3805 5642 5203 043
            Turism / Călătorii1 2132 236-1 0232 2913 831-1 538
            Servicii de construcţii3054326146641426
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii39162-12440342-301
            Servicii financiare188314-1252052023
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale42514-47247486-438
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 7591 6302 1284 9872 0252 961
            Alte servicii pentru afaceri3 5082 9235834 1193 296822
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale392415923262
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1836-192142-21
    Venituri primare4 6616 952-2 2934 4939 092-4 599
        Remunerarea salariaţilor2 365972 2672 258962 159
        Venituri din investiţii4436 718-6 2734308 797-8 366
            Venituri din investiţii directe965 597-5 499387 334-7 296
            Venituri din investiţii de portofoliu1731 002-8282321 174-942
            Venituri din alte investiţii40120-7978286-211
            Venituri din active de rezervă133-13382-82
        Alte venituri primare1 8511381 7141 8071981 607
    Venituri secundare3 1812 7094733 8132 983830
        Administraţia publică7361 446-7089781 668-690
        Alte sectoare2 4461 2631 1832 8351 3151 520
2. CONTUL DE CAPITAL1 6812491 4332 8823872 495
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse34324598568387179
    Transferuri de capital1 33941 3352 31402 314
        Administraţia publică1 29141 2872 30402 304
        Alte sectoare47047808
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 22610 474-7 2485 62515 450-9 826
    Investiţii directe8594 606-3 7492675 749-5 481
        Participaţii la capital 973 583-3 48504 158-4 158
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor69979-909-173-173
            Reinvestirea profiturilor282 602-2 574-3 983-3 983
        Instrumente de natura datoriei7591 025-2672671 593-1 324
    Investiţii de portofoliu7395 274-4 5376923 723-3 031
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii252-111363327-168495
            Participaţii la capital167-1618426555210
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii83-9717962-222285
        Instrumente de natura datoriei4875 388-4 9023663 891-3 526
            Termen scurt-69111-180-18628-213
            Termen lung5555 276-4 7215503 863-3 312
    Derivate financiare830834550455
    Alte investiţii159592-4342 6765 976-3 300
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite-822-30-7917921 487-694
            Termen scurt-545127-670532967-435
            Termen lung-277-155-122260519-258
        Împrumuturi22-231253182 195-2 176
            Termen scurt38294-25729-445474
            Termen lung-16-526511-92 640-2 649
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate33132341-4341
        Credite comerciale şi avansuri889806821 4842 205-719
            Termen scurt9588111471 4682 208-740
            Termen lung-70-6-6416-217
        Alte creanţe / angajamente externe4048-84194-54
            Termen scurt3650-124289-48
            Termen lung40404-4
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 392-1 3921 532-1 532

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.