Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)


România a ratificat Acordul de Înfiinţare a BERD în anul 1990, ca unul dintre membrii fondatori ai acestei instituţii. În prezent, capitalul subscris de România are valoarea de 144,07 milioane euro, respectiv 14.407 acţiuni.

Consiliul Guvernatorilor BERD este alcătuit din reprezentanţi ai tuturor statelor membre. Ministrul finanţelor este guvernator pentru România, iar guvernatorul Băncii Naţionale a României este guvernator supleant.

Începând din anul 2011, România face parte din constituenţa condusă de Turcia, din care mai fac parte Azerbaidjan, Republica Kîrgîză și, din data de 15 iunie 2018, Republica Moldova.

Cea mai recentă Strategie de ţară pentru România a fost aprobată în 23 aprilie 2020 şi propune ca direcții de acțiune pentru perioada 2020-2025: promovarea investițiilor în infrastructura durabilă și dezvoltarea regională; sprijinirea productivității prin expansiunea sectorului corporativ și perfecționarea competențelor și extinderea intermedierii financiare și dezvoltarea piețelor de capital. Până la 31 ianuarie 2021, BERD a acordat României un sprijin financiar în sumă cumulată de aproximativ 8,87 miliarde euro, în cadrul a 462 proiecte, din care 65 la sută s-au îndreptat către sectorul privat.

Secţiunea dedicată României pe website-ul BERD