Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)


România a devenit membră BIRD (Banca Mondială) în 1972, acceptând Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 280/28.11.1972 care stabileşte termenii şi condiţiile de aderare. La 30 decembrie 2020, capitalul subscris de România se ridica la 720,1 milioane de dolari SUA, considerați la valoarea din anul 1944, reprezentând 0,31% drept de vot.

Conform HG nr. 663/2014 şi 34/1997, guvernator pentru România la BIRD este ministrul finanţelor, poziţia de guvernator supleant fiind deţinută de viceguvernatorul BNR desemnat în acest sens de către guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Activitatea Băncii Mondiale în România a fost reluată în anul 1991.

În data de 21 mai 2018, Consiliul Directorilor Executivi a adoptat noul Parteneriat de țară pentru perioada 2019 – 2023. Acesta urmărește 3 direcții de acțiune: investițiile în oameni și egalitatea de șanse, sprijinirea sectorului privat și îmbunătățirea capacitații de reacție în fața dezastrelor naturale și schimbărilor climaterice.

Printre cele mai substanțiale împrumuturi acordate României de către Banca Mondială se numără cele menite să sprijine politicile de dezvoltare, respectiv: seria de trei împrumuturi în valoare totală de un miliard de euro, în perioada 2009-2011, ca parte a sprijinului financiar coordonat pentru susţinerea României în contracararea efectelor crizei economice (Development Policy Loan – DPL); în continuarea acestora un împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii (Development Policy Loan with a Deferred Drawdown Option - DPL DDO) tot pentru suma de un miliard de euro; precum și două împrumuturi în valoare de 750 milioane euro în 2014 și încă unul în valoare de 500 milioane euro în 2016 (Fiscal Effectiveness and Growth Development Policy Loan – FEG-DPL) care vizează eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică.

Programul de evaluare a sectorului financiar (Financial Sector Assessment Program - FSAP), este un proces cuprinzător prin care se realizează o analiză în profunzime a sectorului financiar național. Evaluările FSAP sunt responsabilitatea comună a FMI şi Băncii Mondiale pentru economiile în dezvoltare şi emergente şi exclusiv a FMI pentru economiile avansate. Cele două componente majore ale evaluărilor FSAP sunt: evaluarea din perspectiva stabilității financiare, în sarcina FMI şi evaluarea din perspectiva dezvoltării financiare, responsabilitate a Băncii Mondiale

România a participat la trei evaluări FSAP realizate de către Banca Mondială, astfel:

  • Evaluarea inițială, ce a avut loc în anul 2003 şi în urma căreia raportul întocmit nu a fost destinat publicării;
  • Prima actualizare a evaluării FSAP, care s-a derulat în perioada 2008-2009, iar raportul aferent a fost publicat în luna iunie 2009 (Financial Sector Assessment - FSA);
  • Ce-a de-a doua actualizare a evaluării FSAP, care a avut loc în perioada 2017-2018, iar concluziile evaluării, împreună cu o serie de documente suport, au fost publicate în luna iulie 2018 (Financial Sector Assessment - FSA). Secţiunea dedicată României pe website BIRD.

Secţiunea dedicată României pe website BIRD