Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 12.2021

02.12.2021 - Rezervele Internationale - Noiembrie 2021
Comunicat de presă

03.12.2021 - Rezervele Internationale - Noiembrie 2021
Date statistice

06.12.2021 - Indicatori de risc bancar - Octombrie 2021
Date Statistice

09.12.2021 - Buletin lunar nr. 10/2021
Secțiune statistică

10.12.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Octombrie 2021
Date Statistice

10.12.2021 - Conturi naționale financiare – 2020
Raport anual

13.12.2021 - Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României – 2020
Raport anual

14.12.2021 - Balanţa de plăţi - octombrie 2021
Date statistice

14.12.2021 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - octombrie 2021
Comunicat de presă

14.12.2021 - Datoria externă - octombrie 2021
Date statistice

20.12.2021 - Centrala incidentelor de plăți - Noiembrie 2021
Date Statistice

24.12.2021 - Titluri de valoare de natura datoriei
Date statistice revizuite

24.12.2021 - Datoria externă
Date statistice revizuite

24.12.2021 - Balanţa de plăţi
Date Statistice revizuite

27.12.2021 - Poziția investițională internațională
Date statistice revizuite

27.12.2021 - Indicatori monetari - Noiembrie 2021
Date statistice

27.12.2021 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice revizuite

27.12.2021 - Indicatori monetari - Noiembrie 2021
Comunicat de presă

28.12.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - noiembrie 2021
Date statistice

30.12.2021 - Buletin lunar nr. 10/2021
Versiune integrală

31.12.2021 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul III 2021
Secțiune statistică

31.12.2021 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Noiembrie 2021
Date Statistice