Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 12.2023

04.12.2023 - Rezervele internaționale - Noiembrie 2023
Comunicat de presă

05.12.2023 - Indicatori de risc bancar - Octombrie 2023
Date statistice

05.12.2023 - Rezervele internaționale - Noiembrie 2023
Date statistice

07.12.2023 - Buletin lunar nr. 10/2023
Secțiune statistică

12.12.2023 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Octombrie 2023
Date statistice

12.12.2023 - Conturi naționale financiare - 2022
Raport anual

14.12.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - octombrie 2023
Date statistice

14.12.2023 - Balanța de plăți - octombrie 2023
Date statistice

14.12.2023 - Balanța de plăți și datoria externă - octombrie 2023
Comunicat de presă

14.12.2023 - Datoria externă - octombrie 2023
Date statistice

14.12.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - octombrie 2023
Date statistice

15.12.2023 - Datoria externă - format SDDS - octombrie 2023
Date statistice

15.12.2023 - Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României - 2022
Raport anual

20.12.2023 - Indicatori privind cardurile, numărul de terminale și operațiuni de plată - semestrul I 2023
Date statistice

20.12.2023 - Centrala incidentelor de plăți - Noiembrie 2023
Date statistice

27.12.2023 - Indicatori monetari - noiembrie 2023
Date statistice

27.12.2023 - Indicatori monetari - noiembrie 2023
Comunicat de presă

27.12.2023 - Balanța de plăți
Revizuire date

27.12.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

27.12.2023 - Balanța de plăți
Revizuire date

27.12.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

28.12.2023 - Datoria externă
Revizuire date

28.12.2023 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

28.12.2023 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

28.12.2023 - Buletin lunar nr. 10/2023
Versiune integrală

28.12.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date

29.12.2023 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul III 2023
Secțiune statistică