Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T3/2021T4/2021T1/2022T2/2022iul. 2022
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung98 334,997 166,096 943,193 690,8 96 342,9
      Datorie publică directă59 720,358 091,958 030,953 951,4 56 030,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)11 022,910 971,712 998,113 311,8 13 317,6
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)13,012,512,512,2 12,2
           - Emisiuni de obligaţiuni48 551,346 893,644 927,340 544,2 42 600,0
           - Bănci private17,516,715,915,3 15,4
           - Altele115,6197,477,167,8 85,3
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată178,7162,7119,3107,2 97,0
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)81,976,067,761,8 56,7
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)96,886,751,645,4 40,3
      Datorie privată (negarantată public)34 830,034 880,235 053,435 783,7 36 177,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 931,21 912,12 005,82 044,0 2 018,4
           - Investiţii de portofoliu1 631,61 810,71 754,81 774,2 1 857,9
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)31 267,131 157,431 292,831 965,5 32 301,3
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor296,8666,5353,7380,1 510,8
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI3 309,13 364,83 385,83 468,4 3 526,9
Datorie externă pe termen scurt35 521,437 451,039 326,243 571,3 44 090,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2021T4/2021T1/2022T2/2022iul. 2022
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:12 619,416 079,05 257,28 887,3 9 173,6
      - publică directă2 675,73 407,02 337,33 062,2 3 232,2
      - public garantată46,063,711,329,4 34,7
      - privată (negarantată public)9 886,512 523,22 873,85 703,0 5 850,6
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor10,684,134,289,9 53,4
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI0,61,00,62,8 2,8
Serviciul datoriei pe termen scurt51 767,269 806,621 133,941 158,4 30 917,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.