Posturi vacante


Stimați candidați,

Urmare publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, Banca Națională a României reia procesele de recrutare externă suspendate, detaliile urmând să fie comunicate candidaților aflați în proces de selecție, prin e-mail.

* - Proces de recrutare cu termen de aplicare prelungit
Funcție Nr. posturi Structura organizatorică Locație Termen limită
pentru primirea aplicaţiilor
Consilier juridic 1 Direcția juridică
Serviciul drept financiar bancar - Biroul legislație prudențială și drept societar
Centrală 5 octombrie 2023
Consilier juridic 1 Direcția juridică
Serviciul drept financiar bancar și cooperare juridică internațională - Biroul legislație prudențială și activități financiar-bancare
Centrală 5 octombrie 2023
Consilier juridic - 2 posturi (dintre care unul în cadrul Biroului avizare și asistență juridică) 2 Direcția juridică
Serviciul contencios și asistență juridică
Centrală 5 octombrie 2023
Referent de specialitate 1 Direcția comunicare și relații cu publicul
Serviciul suport multimedia
Centrală 4 octombrie 2023
Referent de specialitate 2 Direcția rezoluție bancară
Serviciul pregătire și implementare decizii de rezoluție/Serviciul planificare și implementare decizii de rezoluție
Centrală 29 septembrie 2023
Referent de specialitate 1 Direcția statistică
Serviciul procesare date statistice
Centrala BNR 29 septembrie 2023
Referent de specialitate 1 Direcția emisiune, tezaur și casierie
Servciul coordonare procesare numerar
Centrala BNR 28 septembrie 2023
Referent de specialitate 1 Direcția emisiune, tezaur și casierie
Serviciul emisiune
Centrala BNR 28 septembrie 2023
Inspector 4 Direcția supraveghere
Serviciul supravegherea instituțiilor de credit 1
Centrală 22 septembrie 2023
Inspector 3 Direcția supraveghere
Serviciul analiză și politici de supraveghere
Centrala 22 septembrie 2023
Inspector 5 Direcția supraveghere
Serviciul supravegherea instituțiilor de credit 2
Centrală 22 septembrie 2023
Referent de specialitate 1 Agenția Sibiu
Activitățile de raportări, sondaje statistice și comunicare
Agenția Sibiu 21 septembrie 2023
Tehnician principal 1 Direcția tehnică și mentenanță
Serviciul tehnic mentenanță utilaje, echipamente și instalații
Centrală 21 septembrie 2023
Șofer 1 Direcția Protecția Valorilor
Serviciul transport special
Centrală 20 septembrie 2023
Referent de specialitate 1 Agenția Galați
Activitățile de raportări, sondaje statistice și comunicare
Agenția Galați 20 septembrie 2023
Șofer 2 Direcția Protecția Valorilor
Serviciul transport și mentenanță
Centrală 20 septembrie 2023
Economist 2 Direcția politică monetară
Serviciul analiză și strategie de politică monetară
Centrala BNR 15 septembrie 2023
Referent de specialitate 1 Direcția operațiuni de piață
Serviciul gestiunea riscului financiar aferent administrării rezervelor internaționale
Centrală 15 septembrie 2023
Referent de specialitate 1 Direcția politică monetară
Serviciul administrarea lichidității
Centrala BNR 15 septembrie 2023
Referent de specialitate 1 Direcția studii economice
Serviciul publicații
Centrala 15 septembrie 2023

 


Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int. 2552, 2521, 2523, 2524, 2527, 2529