Posturi vacante


Stimați candidați,

Urmare publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, Banca Națională a României reia procesele de recrutare externă suspendate, detaliile urmând să fie comunicate candidaților aflați în proces de selecție, prin e-mail.

* - Proces de recrutare cu termen de aplicare prelungit
Funcție Nr. posturi Structura organizatorică Locație Termen limită
pentru primirea aplicaţiilor
Inginer principal software 1 Direcția soluții digitale
Serviciul dezvoltare software
Centrală 7 martie 2024
Tehnician 1 Sucursala regională Cluj
Serviciul administrare resurse
Sucursala regională Cluj 1 martie 2024
Administrator principal sisteme software (DBA) 1 Direcția soluții digitale
Serviciul sisteme de aplicații și baze de date
Centrală 26 februarie 2024
Administrator principal sisteme software (Aplicații) 1 Direcția soluții digitale
Serviciul sisteme de aplicații și baze de date
Centrală 26 februarie 2024
Manager principal de proiect 1 Direcția soluții digitale
Serviciul managementul portofoliului de programe și proiecte
Centrală 26 februarie 2024
Manager de proiect 1 Direcția soluții digitale
Serviciul managementul portofoliului de programe și proiecte
Centrală 26 februarie 2024
Controlor tezaur 1 Sucursala regională Cluj
Serviciul casierie
Sucursala regională Cluj 23 februarie 2024
Economist 1 Direcția stabilitate financiară
Serviciul monitorizare riscuri sistemice
Centrală 23 februarie 2024
Economist (perioadă determinată) 1 Direcția stabilitate financiară
Serviciul politici macroprudențiale
Centrală 23 februarie 2024
Șofer 1 Direcția protecția valorilor
Serviciul transport special
Centrală 9 februarie 2024
Șofer 1 Direcția protecția valorilor
Serviciul transport și mentenanță
Centrală 9 februarie 2024
Consilier juridic sucursală (perioadă determinată) - Constanța 1 Direcția juridică
Serviciul contencios și asistență juridică
Sucursala regională Constanța 7 februarie 2024
Consilier juridic 1 Direcția juridică
Serviciul drept financiar bancar
Centrală 7 februarie 2024
Consilier juridic sucursală - Cluj 1 Direcția juridică
Serviciul contencios și asistență juridică
Sucursala regională Cluj 7 februarie 2024
Consilier juridic 1 Direcția juridică
Serviciul contencios și asistență juridică - Biroul avizare și asistență juridică
Centrală 7 februarie 2024
Referent de specialitate 1 Direcția achiziții
Serviciul realizare achiziții prin contracte
Centrală 5 februarie 2024
Referent de specialitate 1 Direcția achiziții
Serviciul realizare achiziții prin contracte, Biroul de realizare achiziții EPCO
Centrală 5 februarie 2024
Inspector 4 Direcția supraveghere
Serviciul supravegherea instituțiilor de credit 1
Centrală 31 ianuarie 2024
Inspector 3 Direcția supraveghere
Serviciul analiză și politici de supraveghere
Centrală 31 ianuarie 2024
Inspector 5 Direcția supraveghere
Serviciul supravegherea instituțiilor de credit 2
Centrală 31 ianuarie 2024
Referent de specialitate 1 Sucursala regională București
Serviciul metale prețioase
Sucursala regională București 26 ianuarie 2024
Referent de specialitate 1 Direcția emisiune, tezaur și casierie
Serviciul coordonare procesare numerar
Centrala 23 ianuarie 2024
Referent de specialitate 1 Direcția statistică
Serviciul procesare date statistice
Centrala 23 ianuarie 2024
Asistent director 1 Direcția studii economice
Centrala 22 ianuarie 2024

 


Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int. 2552, 2521, 2523, 2524, 2527, 2529