Balanţa de plăţi şi datoria externă

Comunicate de presă


Perioada de referinţă:Notă: Începând cu comunicatul ce prezintă datele lunii iulie 2014, standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5).